Prodej, servis a pronájem

  • Provádíme prodej produktů Canon (stroje + spotřební materiál)
  • Zajišťujeme servis zařízení značky Canon, po domluvě i jiných značek – kopírky, faxy, tiskárny.

Pronájem strojů Canon

Proč zákazníci volí některou z forem pronájmu zařízení či služeb?

Pokud chce firma, která působí v tržním prostředí, být úspěšná, musí se soustředit především na aktivity, které jsou pro ní přímým zdrojem zisku nebo hlavním předmětem její činnosti.

Nájem našeho zařízení

Zákazník platí měsíční nájem a v ceně má domluvné množství kopií – výtisků, kompletní servis a spotřební materiál vyjma papíru. Nemusíte se tedy o nic starat. Dobu trvání smlouvy a další podmínky pronájmu včetně možnosti odkupu stroje po skončení smlouvy je možné operativně dohodnout s našimi obchodníky.

Smlouvu All In na Vaše zařízení

Účtujeme zákazníkovi smluvenou cenu za kopii, tisk, sken, atd… Zákazníkovi nevznikají žádné další náklady na provoz vlastního zařízení.

Leasing zařízení

Financování technologií je efektivně rozloženo od 2 do 5 let s následných odkupem zařízení.

Pronájem zařízení s mincovním automatem

Tento typ pronájmu je vhodný pro školy a úřady.